Rechten en Plichten

Privacy

Wij zijn gebonden aan geheimhoudingsplicht en zullen derden niet zonder uw toestemming informeren over uw behandeling bij ons.

Kwaliteit

Wij zijn lid van:

NVPA (Nederlands Verbond van Psychologen, Psychosociaal Therapeuten en Agogen)

Het NVPA wil met haar kwaliteitsbeleid de Nederlandse consument garanderen dat de geboden consulten en behandelingen over een officiële erkenning beschikken in welke kwaliteit en professionaliteit voorop staat.

NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie)

De NVRG is een vereniging van psychotherapeuten die de kwaliteit bevordert van de Systeemtherapie (d.w.z. Relatietherapie- en Gezinstherapie). De NVRG bewaakt tevens de kwaliteit van de opleiding tot Systeemtherapeut. De NVRG houdt zich ook bezig met de wetenschappelijke ontwikkelingen van het vak Systeemtherapie.

RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

De stichting RBCZ registreert en certificeert therapeuten in de natuurlijke gezondheidszorg. Dit schept duidelijkheid voor therapeuten en cliënten. RBCZ behartigt hun belangen en is een betrouwbare intermediair tussen beroepsorganisatie en de zorgverzekeraars.

Klachten

Wanneer u niet tevreden bent over uw behandeling, is het belangrijk om dit eerst met uw behandelaar te bespreken. Als dit niet leidt tot een voor u bevredigend resultaat kunt u een klacht indienen bij de verenigingen: NVRG of NVPA.