Rechten en Plichten

Privacy

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens in het dossier dat wij aanmaken. Wij hanteren hierbij de privacy richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tevens zijn wij gebonden aan geheimhoudingsplicht en zullen derden niet zonder uw toestemming informeren over uw behandeling bij ons.

Kwaliteit

Wij zijn lid van:

NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie)

De NVRG is een vereniging van psychotherapeuten die de kwaliteit bevordert van de Systeemtherapie (d.w.z. Relatietherapie- en Gezinstherapie). De NVRG bewaakt tevens de kwaliteit van de opleiding tot Systeemtherapeut. De NVRG houdt zich ook bezig met de wetenschappelijke ontwikkelingen van het vak Systeemtherapie.

NVPA (Nederlands Verbond van Psychologen, Psychosociaal Therapeuten en Agogen)

Het NVPA wil met haar kwaliteitsbeleid de Nederlandse consument garanderen dat de geboden consulten en behandelingen over een officiële erkenning beschikken in welke kwaliteit en professionaliteit voorop staat.

RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

De stichting RBCZ registreert en certificeert therapeuten in de natuurlijke gezondheidszorg. Dit schept duidelijkheid voor therapeuten en cliënten. RBCZ behartigt hun belangen en is een betrouwbare intermediair tussen beroepsorganisatie en de zorgverzekeraars.

Klachten

Wanneer u niet tevreden bent over uw behandeling, is het belangrijk om dit eerst met uw behandelaar te bespreken. Als dit niet leidt tot een voor u bevredigend resultaat kunt u zich wenden totj de verenigingen: NVRG of NVPA. Mocht u over willen gaan tot het indienen van een klacht dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris vangeschillencommisie SCAG waarbij wij zijn aangesloten.

     Logo nvrg             image.png              rbcz logo       logo scag