Individuele Therapie

De individuele behandeling richt zich zowel op het verruimen van inzicht over de factoren die uw problemen in stand houden, als op het aanleren van vaardigheden om met deze problemen beter om te gaan.

Wat kan Zelf In Relatie voor u doen

U kunt voor individuele therapie bij Zelf In Relatie terecht wanneer u last ervaart met onder andere:

 

 • Het adequaat omgaan mét en uiten ván emoties
 • Het omgaan met stress
 • Piekeren, angst
 • Stemmingsproblemen
 • Laag zelfbeeld of eigenwaardegevoel
 • Identiteit, levensdoel
 • Gevoelens van eenzaamheid
 • Assertief communiceren
 • Het adequaat uiten van emoties
 • Problemen binnen uw persoonlijke omgeving: relatie, gezin... etc.
 • Problemen binnen uw professionele omgeving
 • Verwerking van een scheiding
 • Overlijden van een dierbare
 • Emotionele belasting door het dragen van zorg voor een naaste
 • Aangaan van een nieuwe levensfase
 • Sociaal-emotionele verwerkingsproblemen door het leven in een andere cultuur

 

individuele-therapie2.jpg