Therapieën

Er zijn zo veel soorten therapieën, dat er weleens verwarring kan ontstaan over wat therapie nu eigenlijk is. Waar het in ieder geval wel om gaat zijn gedachten, gevoelens en gedrag. Wanneer u een psychisch probleem heeft en hier zelf niet uitkomt, kan het zijn dat allerlei factoren dit beïnvloeden. Denk bijv.: levensgebeurtenissen, genetische factoren, opvoeding, intellectuele en sociaal-emotionele eigenschappen, temperament, cultuur, etc.

therapieen-zelf-in-relatie2.jpg

Een therapeut kan behalve u begrijpen, u helpen uitvinden waar de problemen vandaan komen en handvatten geven om verder met uw leven te komen. Een therapeut is iemand die hiervoor is opgeleid.

Bij Zelf In Relatie werken wij bij voorkeur met therapeutische technieken, die uitgaande van wetenschappelijk onderzoek evidence based zijn, zoals bijv.: Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Emotionally Focused Therapy (EFT).

Stichting EFT Nederland

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Uit empirisch onderzoek is gebleken dat Acceptance and Commitment Therapy een effectieve behandelmethode is voor diverse psychische en lichamelijke problemen, o.a. chronische pijn, angst, fobieën, depressie, obsessieve-compulsieve stoornissen, arbeidsgerelateerde problemen, levensfaseproblematiek.

 

De ACT behandeling omvat zes kernprocessen:

  • Het leren scheiden van cognities (ideeën of overtuigingen) en gedrag.
  • Acceptatie: stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken in het leven.
  • Mindfulness: oordeelsvrij in het hier-en-nu je ervaringen observeren en ondergaan zonder actie te ondernemen.
  • Zelf-als-context: jezelf leren zien in samenhang met je omgeving.
  • Verhelderen van waarden: bepalen wat echt waardevol is in het leven.
  • Toegewijde actie: bereidheid om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van jouw waarden.

Emotionally Focused Therapy (EFT)

Emotionally Focused Therapy (EFT), is een empirisch getoetste, integratieve en geprotocolleerde behandelvorm voor partner- en gezinsproblemen. Deze therapie stelt de emoties van partners centraal binnen de relatie en streeft ernaar om een betere emotie-interactie tot stand te brengen tussen beide partners.


De theorie is ontwikkeld door klinisch psychologe Sue Johnson en is opgebouwd rond drie perspectieven: de hechtingstheorie, het experientiele (interpsychische) en het systemische (interpersoonlijke) perspectief. De hechtingstheorie (Bowlby, 1988) stelt dat iedereen de primaire behoefte heeft om zich te hechten aan anderen: aan ouders, aan je partner, aan je kinderen. Deze aangeboren hechtingsbehoefte, en de hiermee samenhangende angst voor scheiding en isolement, vormt een primaire drijfveer voor ons handelen.


Het doel van Emotionally Focused Therapy is om de emotionele beschikbaarheid (responsiviteit) tussen partners te verbeteren. Daarbij staat het hechtingsgedrag van de partners en hun behoefte aan veiligheid, vertrouwen en contact centraal.