over-ons

Over ons

Zelf In Relatie houdt zich bezig met het Zelf in relatie met de omgeving (Partner, familie, vrienden, buren, collega’s enz.). Wij delen de wereld met onze medemensen. Reeds als jong kind wordt ons geleerd ons aan te passen aan onze sociale omgeving. We leren bijvoorbeeld de taal spreken van onze ouders en/of verzorgers, rekenen en schrijven, en ook de heersende opvattingen over goed en kwaad, wie belangrijk is en wie niet, en nog veel meer. Met deze aanpassingen creëren we onze sociale identiteit.

Het probleem ontstaat wanneer deze sociale identiteit niet goed samenvalt met wie we werkelijk zijn en wat wij het ‘Zelf’ noemen. Dit ‘Zelf’ is vaak voor ons een onbekend gebied. Het oplossen van problemen die zijn ontstaan in de relatie tussen u en uw omgeving, betekent dus tegelijk een zoektocht naar uw eigen Zelf.

Onze visie:

  • Wij werken op een emancipatorische wijze waarbij de cliënt leert om zichzelf te helpen.
  • Wij hebben als doel mensen te helpen door hun eigen hulpbronnen, en hun sterke kanten beter te leren benutten.

Therapieën:

Bij Zelf In Relatie gaat onze voorkeur uit evidence based therapieën, zoals bijv.: Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Emotionally Focused Therapy (EFT)

Therapeuten:

  • Bert Carlier
  • Patricia Carlier- López