groepswerk-trainingen

Therapeutisch Groepswerk

Soms leert men beter in groepen om met eigen problemen om te gaan. Dit heeft te maken met het feit dat je in een groep je ervaringen met groepsgenoten kan delen en je hierdoor van elkaars ervaringen en oplossingen leert. Wij streven naar het behandelen van thema’s die de persoonlijke ontwikkeling van onze cliënten kunnen bevorderen.

Thema’s:

  • Echt scheiden of Adequaat leren omgaan met je ex
  • Assertief leren communiceren
  • Leren omgaan met stress en angst 
  • Ontspanningstechnieken
  • Verbeteren van sociale vaardigheden
  • Eigenwaardegevoel vergroten