Voor Particulieren

Het eerste gesprek dient om met elkaar kennis te maken. Bij wederzijdse instemming wordt hierna met de behandeling begonnen. In de eerste sessies hiervan wordt een analyse van de problemen gemaakt en worden gezamenlijk de te bereiken doelen gedefinieerd.

particulieren

In deze fase kunnen de volgende thema's aan de orde komen:

  • Wat de problemen en de klachten zijn.
  • Hoe ze zijn ontstaan.
  • Wat ze voor betrokkenen betekenen.
  • Wat is tot nu toe is geprobeerd om de klachten te verminderen.
  • Wat cliënt wil bereiken met de behandeling en wat hiervoor nodig is.
  • Hoeveel gesprekken er naar verwachting nodig zouden kunnen zijn.
  • Hoe het proces geëvalueerd wordt.