Coaching/ werkbegeleiding

Wij maken in overleg een vrijblijvende offerte (in welke er rekening mee gehouden wordt of u al of niet BTW plichtig bent).

Re-integratietrajecten

De term re-integratie verwijst naar het bevorderen van terugkeer naar werk. Een re-integratietraject is bedoeld voor mensen met langdurige verzuim of met een uitkering. In het re-integratiebeleid staat het vergroten van arbeidsmarktkansen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt centraal. Er wordt gewerkt door middel van een re-integratietraject. Een re-integratietraject is een gericht stappenplan om weer aan betaald werk te kunnen komen.

Coaching/Werkbegeleiding aan medewerkers

Werkbegeleiding is het persoonlijke coachen van medewerkers bij het uitvoeren van hun taken. Wanneer het medewerkers, door verschillende redenen niet lukt om goed te kunnen functioneren, kan werkbegeleiding hen helpen het functioneren te verbeteren. Dit kan op zowel werkinhoudelijk als op persoonlijk niveau. Samen met de betrokkene kijken wij waar de knelpunten zitten, wat nodig is om hier iets in te veranderen en welke actie de betrokkene hier zelf in kan ondernemen.